Zasuňte vašu NextRoam SIM kartu do akéhokoľvek neblokovaného GSM telefónu (pravdepodobne už jeden vlastníte!)

Presmerujte vaše volania alebo oznámte vaše lokálne NextRoam číslo.

Volajte, prijímajte hovory, vyzdvihnite si hlasovú poštu, posielajte SMS správy. Tešte sa z plne dátového roaming-u prakticky kdekoľvek.

Ušetríte 60 % - 80 % z vašich sadzieb za roaming od bežného operátora s vašou NextRoam SIM kartou.