» Späť na predchádzajúcu stranu


čakajúci hovor

2011-08-10 |
V nedávnej dobe sme zaviedli do nášho arzenálu novú funkciu – čakajúci hovor.

V nedávnej dobe sme zaviedli do nášho arzenálu novú funkciu – čakajúci hovor. Ak si aktivujete túto funkciu, tak Vaši klienti budú môcť prijímať ďalšie prichádzajúce hovory počas konverzácie. Prosím, vezmite na vedomie, že toto nie je konferenčný hovor, je to možnosť pozdržať niekoho na linke, zatiaľ čo odpovedáte na iný hovor. Ak Vaši klienti chcú využiť túto funkciu, musia v prvom rade pozdržať prvý hovor a potom môžu odpovedať na ďalší prichádzajúci hovor. Potom sa môžu vrátiť k pôvodnému hovoru. Prosím vezmite na vedomie, že všetky hovory prijaté užívateľom budú účtované, i v prípade. že ich užívateľ pozdrží po tom čo hovor prevezme. V rovnakom čase môžu byť aktívne maximálne dva hovory. Samotný užívateľ nebude môcť zapnúť alebo vypnúť túto funkciu. V súčasnosti túto funkciu riadime výlučne my. V budúcnosti to plánujeme zmeniť a dáme Vám vedieť hneď ako to bude možné.