Politika ochrany súkromia

V tejto politike ochrany súkromia výrazy „my“, „nás“ a „náš“ sa vzťahujú na NextRoam a jej materské a dcérske spoločnosti. Výrazy „vy“ a „váš“ sa vzťahujú na všetkých užívateľov akýchkoľvek služieb a produktov nami opísaných alebo predávaných či už na tejto internetovej stránke alebo nie.

Zaväzujeme sa chrániť vaše súkromie. Informácie, ktoré o vás získavame používame ako pomoc pri uzatváraní obchodov a za účelom neustáleho informovania vás o našich výrobkoch a službách pre zvýšenie vašej spokojnosti pri používaní našej stránky. Prosím, preštudujte si informácie o našej politike ochrany súkromia.

Čo sa dozviete o našej politike ochrany súkromia?

Cieľom našej politiky ochrany súkromia je oboznámiť vás s informáciami, ktoré o vás získavame, prečo, ako ich uchovávame, na aký účel ich používame a aké sú vaše možnosti týkajúce sa zadržania a použitia týchto informácií.

1. Ako získavame informácie o vás a čo to znamená?

Informácie vami poskytnuté pri registrácii:

Za účelom uzavretia obchodu je v našom registračnom formulári nevyhnutné zadať kontaktné údaje (vaše meno, adresu, telefónne číslo (a) a emailovú adresu) a informácie tykajúcich sa platby (detaily vzťahujúce sa na kreditnú kartu). Obchody, ktoré uzatvárate:

Existuje možnosť zadržania informácií o obchodoch, ktoré s nami uzatvárate vrátane uhradenej ceny, kupovanom /predávanom tovare alebo službách, spôsoboch platby spolu s príslušnými informáciami o kontaktoch a platbe.

Informácie získané na základe vášho používania našej internetovej stránky:

Sme schopní získavať rôzne druhy informácií o vašom používaní našej internetovej stránky , ako napríklad: typ prehliadača (napr. Navigator, Internet Explorer), operačný systém (napr. Macintosh, Windows), IP adresa a Internetová doména (napr. Demon, AOL alebo názov domény stránky partnera pripojeného na našu webovú stránku), prostredníctvom ktorých získavate prístup k našej webovej stránke. Takéto informácie vytvárajú cookies, ktoré umožnia našim systémom rozpoznať váš počítač a umožnia nám pozorovať ako využívate našu stránku. Zapamätajte si, že väčšina prehliadačov vám umožňuje v nevyhnutnom prípade ukončiť prijímanie cookies – ukončenie môžete vykonať pomocou vlastného počítača.

Informácie získané z prieskumu:

Za účelom získavania demografických informácií (napr. poštové smerovacie číslo, vek alebo výška príjmu) od návštevníkov využívame aj prieskumy.

Informácie získané zo súťaží:

Príležitostne taktiež pripravujeme súťaže, v rámci ktorých je nevyhnutné, aby účastníci uviedli osobné, kontaktné a demografické údaje.

Vaša komunikácia s nami:

Emaily, textové správy a listy, ktoré nám zasielate uschovávame.

2. Ako tieto informácie využívame?

Kontaktné informácie, ktoré nám poskytujete (adresa, emailová adresa, telefónne číslo) využívame pre skontaktovanie sa s vami v prípade potreby (napr. v prípade odpovedania na vaše dotazy alebo za účelom reagovania na iné záležitosti týkajúce sa služieb zákazníkom).

Ak sa zaregistrujete za účelom obdržania noviniek alebo iných informácií emailom, tak v takomto prípade použijeme vašu emailovú adresu k tomu, aby sme vám tieto novinky alebo informácie zasielali. Zároveň sa kedykoľvek môžete rozhodnúť pre odstúpenie od možnosti získavať novinky a informácie, pre obdržanie ktorých ste sa zaregistrovali.

Informácie o uzatváraní obchodov:

Detaily o uzatváraní obchodov prostredníctvom našej webovej stránky uchovávame za účelom vedenia evidencie.

Informácie získané na základe vášho používania našej stránky:

Môžeme vyhľadať oblasti webovej stránky, ktoré navštevujete za účelom zistenia, čo vás zaujíma.

Informácie získané z prieskumu:

Informácie získané prostredníctvom prieskumu uchovávame a používame pre zlepšenie našich služieb a poskytujeme ich iným stranám výlučne na anonymnom základe.

Informácie získané zo súťaží:

Informácie, ktoré nám poskytujete používame za účelom skontaktovania sa s vami v prípade potreby (napr. pri oznámení o výhre). Každý, kto nám poskytne osobné údaje za účelom prihlásenia sa do jednej z našich súťaží bude zaradený do našej databázy (vrátane nášho zoznamu adries pre prípady budúcich súťaží) a tieto osobné údaje budú použité a chránené v súlade s touto politikou ochrany súkromia. Súťažiaci môžu kedykoľvek odstúpiť od možnosti získavania ďalších informácií prostredníctvom mailu v budúcnosti; viď nižšie uvedená časť o zrušení/deaktivácii. V prípade, že ste jedným z výhercov súťaže, vaše meno môže byť uvedené v zozname výhercov na našej stránke.

Vaša komunikácia s nami:

Emaily, listy, telefonické hovory a textové správy, ktoré od vás obdržíme môžu byť v prípade potreby použité na našej stránke za účelom poskytnutia referencií a pre účely týkajúce sa našich záznamov, avšak v nevyhnutnom prípade budú takéto údaje stiahnuté v priebehu primeranej doby; viď nižšie uvedená časť o zrušení/deaktivácii.

3. Zdieľanie informácií

Spôsob zdieľania informácií:

Osobné údaje týkajúce sa vás nepredávame, nezdieľame, neobchodujeme s nimi a ani ich nepodávame ďalej spôsob iným, než je opísaný v tejto politike o ochrane súkromia. Naši reklamní a obchodní partneri: máme právo zdieľať údaje o vašej osobe, ktoré sme získali, zistili alebo ktoré ste nám poskytli vrátane údajov o obchodoch, ktoré ste uzavreli (ale v každom prípade bez informácií o platbách) s konkrétnymi reklamnými a obchodnými partnermi (napr. so spoločnosťami, s ktorými predávame naše služby pod rôznymi značkami (co-brand) za predpokladu, že ste si pri zadávaní údajov nezvolili možnosť neudeľovať oprávnenie na takúto činnosť. Používanie vašich údajov spoločnosťou, ktorej boli takéto údaje poskytnuté, sa bude riadiť politikou ochrany súkromia tejto spoločnosti. Zároveň sme oprávnení poskytnúť zozbierané demografické údaje a údaje o profile (ktoré neudávajú vašu identitu ani identitu žiadnej inej osoby) našim reklamným a obchodným partnerom.

Vaše kontaktné údaje neposkytneme tretím stranám zastúpeným dodávateľmi tovaru a služieb a inzerentom, ktorí by vám prípadne mohli svoje služby a produkty predávať.

Zahraničné presuny:

Vaše údaje môžeme uchovávať na serveroch nachádzajúcich sa mimo UK.

Kontrolujeme osobné údaje, ktoré o vás získavame. Vaše údaje uchovávame a spracovávame na základe našich povinností vyplývajúcich z legislatívy UK o ochrane údajov – konkrétne Zákon o ochrane údajov z roku 1998 – či už v rámci UK alebo iných krajín, kde disponujeme právom tak konať.

Poskytnutie informácií z právnych dôvodov: Máme právo poskytnúť vaše osobné údaje, ak sme nútení na základe zákona tak urobiť alebo v prípade, ak sa jedná o našu reakciu na platnú a legálnu požiadavku predloženú zo strany súdneho alebo vládneho orgánu.

4. Bezpečnosť

Zaväzujeme sa k presadzovaniu bezpečnosti údajov o zákazníkovi. Nezisťujeme a neuchovávame detaily o osobných platbách.

Disponujeme bezpečnostnými opatreniami primeranými pre ochranu našej databázy zákazníkov a prístup k tejto databáze je interne vyhradený.

5. Aké možnosti odhlásenia sa zo zoznamu/deaktivácii máte?

Poskytujeme vám nasledujúce možnosti pre prípady, kedy by ste chceli, napríklad v budúcnosti, zrušiť zasielanie emailovej alebo písomnej korešpondencie z našej strany: naša emailová adresa je: service@nextroam.sk.

6.Zmena alebo aktualizácia vašich údajov

Poskytujeme vám nasledujúce možnosti za účelom zmeny a aktualizácie informácií, ktoré ste nám poskytli: naša emailová adresa je service@nextroam.sk.

Môžete nás taktiež kontaktovať na poštovej adrese uvedenej v časti „Kontaktujte nás“ na našej webovej stránke.

Zmena a postúpenie požiadaviek bude vykonaná do 30 dní od ich prijatia.

7. Kontaktujte nás

V prípade, že by ste radi obdržali kópiu údajov, ktoré o vás uchovávame alebo opis týchto údajov, môžete pre tento účel použiť poštovú adresu uvedenú v časti „Kontaktujte nás“ na našej webovej stránke. Prosím, berte na vedomie, že na základe Anglického zákona sme oprávnení za poskytovanie týchto údajov účtovať nízku čiastku.

8. Uchovávanie vašich údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú pre naše účely, s ktorými na základe tejto politiky o ochrane súkromia súhlasíte a po uplynutí tejto doby budú tieto údaje z nášho systému vymazané.

9. Odkazy na tretie strany

Naša webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky. Aj napriek tomu, že sa snažíme vyberať si našich partnerov čo najdôkladnejšie, nepreberáme zodpovednosť za súkromné praktiky alebo obsah týchto stránok.

Autorské práva

Celý obsah, kódex, predloha a úprava tejto stránky predstavujú naše autorské práva. Bez nášho písomného súhlasu nemáte právo z tejto stránky čokoľvek kopírovať alebo reprodukovať.

Názvy spoločností predstavujúcich tretie strany, logá a podtitulky uvedené na tejto stránke môžu byť chránené spoločnosťami, ktoré ich vlastnia. Obchodná značka, autorské práva sú v takýchto prípadoch všeobecne uznávané.

Obmedzenie zodpovednosti

Nepreberáme absolútne žiadnu zodpovednosť za chyby alebo zanedbania a vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť údaje, špecifikácie a opisy uvedených produktov. Týmto súhlasíte, že nenesieme žiadnu zodpovednosť alebo záväzok voči vyššie uvedenému.

Spôsob refundácie

Službu nie je možné refundovať v čase alebo po zaregistrovaní sa v rámci NexRoam, pokiaľ nebol poskytnutý súhlas zo strany NextRoam. Takýto spôsob refundácie nemá žiaden vplyv na vaše práva vyplývajúce zo zákona. V prípade, že žiadate o refundáciu kontaktujte nás, prosím, na telefónnom čísle +421 2 33002730.