Manual

Ako mám začať?

 1. Starostlivo pretlačte SIM kartu pre celulárny telefón z jej plastového držiaka a vložte túto kartu do vášho neblokovaného GSM mobilného telefónu* ako ste boli inštruovaní v manuáli pre používateľa mobilného telefónu. 
 2. Zapnite váš mobilný telefón.
 3. Ak vás váš mobilný telefón vyzve, aby ste vložili PIN, vložte štvor-číselný PIN kód ( PIN kód je uvedený na zadnej strane držiaka NextRoam karty ). 
 4. Váš mobilný telefón bude mať teraz nové číslo, ktoré funguje v 144 krajinách! 
 5. Oznámte vaším priateľom, rodine a obchodným kolegom vaše nové medzinárodné cestovné číslo. Pre volania zo Slovenska udajte vaše pridelené číslo (42123304xxxx) a pre volania z ostatných krajín (3725920xxxx) - číslo vašej SIM
 6. Teraz ste pripravený začať telefonovať a prijímať hovory za zlomok z vašej obvyklej ceny, po celom svete! 

Ako mám uskutočniť hovor?

Ako mám použiť telefónny zoznam, ktorý je v mojom telefóne?

Môžete vytáčať hovory priamo z interného telefónneho zoznamu, ktorý je vo vašom mobilnom telefóne. Preto, aby ste mohli používať túto vlastnosť, musíte si doň uložiť vaše kontakty jedným z nasledujúcich spôsobov, a to:

 alebo

Ako si môžem skontrolovať zostatok peňazí na mojej NextRoam karte?

Ako si môžem pridať minúty na telefonovanie?

Ako mám  posielať a prijímať SMS správy?

Jednoducho pošlite a prijímajte SMS správy podľa manuálu pre užívateľov mobilných telefónov. Nemusíte robiť nič nového!  

Ako sa môžem dostať k NextRoam Menu?

Môžete telefonovať, posielať SMS správy, kontrolovať váš zostatok na konte a pridávať minúty na telefonovanie z položky „NextRoam“ menu vo vašom mobilnom telefóne. Jednoducho si zvoľte „NextRoam“ menu z vášho mobilného telefónu a získate okamžite prístup k nasledujúcim možnostiam:   

 1. Zavolať
 2. Poslať SMS správu
 3. Skontrolovať zostatok
 4. Pridať kredit
 5. Starostlivosť o zákazníka

Technické podmienky 

Služba NextRoam sa môže používať z akéhokoľvek GSM štandardného mobilného telefónu. V závislosti na krajine, váš mobilný telefón bude musieť byť kompatibilný s GSM 800/900/1800/1900 frekvenciami. Niektoré veľmi staré modely mobilných telefónov nepodporujú službu NextRoam v automatickom režime. V takomto prípade, sa volania môžu uskutočnil len použitím menu NextRoam . *Niektorí mobilní operátori"blokujú" svoje mobilné telefóny.

Služba NextRoam je vopred platená alebo platená neskôr, so SIM celulárnym telefónom, a SIM kartou, ktorá ponúka nízke a jednoduché medzinárodné sadzby pri ROAMING-u. Služba NextRoam sa predáva na trhu prostredníctvom nezávislých miestnych DISTRIBÚTOROV. NextRoam je jedinečná ponuka, ktorú môže DISTRIBÚTOR využiť ako samostatný produkt alebo v súvislosti s existujúcimi cestovnými produktmi a službami, alebo s produktmi a službami súvisiacimi s mobilnými telefónmi. Dnes je medzinárodný roaming  nevyhnutný pre každého pri cestovaní, a NextRoam je doplnkovou službou prakticky k akémukoľvek cestovnému produktu alebo produktu, ktorý sa týka mobilného telefónu. Pre získanie viacej informácií ohľadom distribúcie služby NextRoam nás kontaktujte, prosím, na e-mailovej adrese:  sales@nextroam.sk .