Cenník

Ceny sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Volania sú spoplatňované v eurách minútovou tarifikáciou. Ceny neobsahujú miestne dane. Spoplatňovanie po 60 sekundách.

* Odchádzajúce hovory môžu byť prístupné len cez „poslať SMS“ funkciu, prosím pozrite si ceny SMS.

* V Saudskej Arábii a Spojených arabských emirátoch môžu byť odchádzajúce hovory prístupné len cez „poslať SMS“ funkciu, prosím pozrite si ceny SMS.

** zadarmo = prijaté hovory na Vaše SIM číslo (372xxx)